FINANSZÍROZÁS VÁLLALKOZÁSOKNAK

2021-2027 ÚJ EURÓPAI UNIÓS KÖLTSÉGEVTÉSI CIKLUS – SZÁMTALAN LEHETŐSÉG

Használja fel cége energetikai korszerűsítése, fejlesztése érdekében kínálkozó támogatási lehetőségeket!

A jelenleg elérhető és várható támogatások részletei.

Válasszon az alábbi támogatási konstrukciók közül

KKV-START INNOVÁCIÓ – JANUÁRBAN ÚJRAINDUL

Korábban KFI támogatásban nem részesült KKV-k számára elérhető a pályázat, melynek keretében 10-20 Millió Ft pályázható, a maximális támogatási mérték 60%. A felhívás célja, hogy támogassa a vállalkozások innovációs folyamatainak elindulását, ennek érdekében elszámolható bérköltség (minimum a projekt 50%-a), anyagköltség, igénybe vett szolgáltatások költségei, eszközök és immateriális javak beszerzésének költségei, valamint projekt koordinációs költség (így a pályázatírás díja is elszámolható!).

PIACI KFI – OKTÓBERBEN ÚJRAINDUL

A kis- és középvállalkozások, nagyvállalatok, és konzorciumi partnerként felsőoktatási intézmények számára elérhető pályázat 100-800 millió Ft vissza nem térítendő támogatást biztosítására ad lehetőséget. A pályázaton való indulás feltétele, hogy az előző lezárt üzleti év átlagos statisztikai létszámának el kell érnie minimum a 10 főt. Az elszámolható költségek: bérköltség, anyagköltség, szolgáltatások költségei, eszközbeszerzés, piacra jutás költségei. A támogatás minimum 80%-ának a vállalkozásokhoz kell kerülnie.

2020-1.1.3 – IPARJOG

Magyarországon bejegyzett vállalkozások, nonprofit gazdasági társaságok, gazdálkodó szervek és szervezetek, valamint természetes személyek számára elérhető pályázat. 100 ezer – 7,5 millió Ft vissza nem térítendő támogatásra ad lehetőséget. A támogatási intenzitás 100%. Az elszámolható költségek: használatiminta-, és növényfajta-oltalmi bejelentés; hazai-, nemzetközi-, valamint Európai Uniós védjegy bejelentés; hazai-, és közösségi formatervezésiminta-oltalmi bejelentés. Egyszerre több tevékenység is támogatható.

HEPA – Külpiacra jutási támogatás – OKTÓBERBEN ÚJRAINDUL

A Gazdaságvédelmi Akcióterv újabb lépéseként 60% intenzitás mellett 3-50 Millió Ft vissza nem térítendő támogatásra pályázhat minden KKV és nagyvállalat, amely megfelelő exportárbevétellel és referenciával rendelkezik. A pályázat keretén belül többek között lehetőség van külföldi és hazai kiállításokon és vásárokon való megjelenésre, külpiaci árubemutatók szervezésére, külföldi marketing és márkaépítő tevékenységek kivitelezésére és online értékesítési csatornák kialakítására. A felhívás 2020. augusztus 3. és 2020. november 15. között pályázható.

VEKOP-1.2.6-20 – Vállalatok modern üzleti és termelési kihívásokhoz való alkalmazkodását segítő fejlesztések támogatása – VÁRHATÓAN OKTÓBERBEN ÚJRAINDUL – Pest megyében és Budapesten elérhető pályázat

A mikro-, kis-, és középvállalkozások számára igényelhető pályázat 5-153 Millió Ft vissza nem térítendő támogatásra ad lehetőséget, a maximális támogatási mértéket a 2020 április havi statisztikai állományi létszáma határozza meg. A pályázaton való induláshoz rendelkezni kell legalább 1 lezárt üzleti évvel, illetve a statisztikai állománynak 2020 áprilisi hónapban el kell érnie a minimum 5 főt. Elszámolható költségek: eszközbeszerzés, technológiai rendszerek kialakítása, immateriális javak beszerzése, tanácsadási szolgáltatások, beruházási költségek, képzéshez kapcsolódó költségek.

GINOP-1.2.9-20 – Hátrányos helyzetű településeken működő mikro- és kisvállalkozások fejlesztéseinek támogatása – TERVEZET

A felhívás célja a szabad vállalkozási zónákban, valamint a Kedvezményezett Települések Gazdaságélénkítő Programjában résztvevő települések fejlettségbeni különbségének zsugorítása, a hátrányos helyzetű térségek felzárkóztatása, valamint a vállalkozói aktivitás növelése. Ennek érdekében a GINOP (Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program) 2 – 60 Millió Ft-tal, 70-100%-os intenzitás mellett támogat minden – a fenti két linken látható listában legalább fél éve bejegyzett telephellyel rendelkező – mikro-, és kisvállalkozást, melyek rendelkeznek legalább 1 lezárt üzleti évvel és minimum 1 fő állományi létszámmal. A támogatást ingatlan beruházásra, információs technológia-fejlesztésre, eszköz- és szoftverbeszerzésre, különféle képzésekre, bérköltségre és a munkavégzéshez szükséges feltételek kialakítására lehet felhasználni. A tervezett benyújtás határideje 2021. február 12.

GINOP-2.1.9-20 – Vállalatok innovációs tevékenységének támogatása – TERVEZET

A vállalati KFI tevékenység intenzitásának, valamint a kutatás-fejlesztési és innovációs aktivitás növelésének érdekében most minden NKFIH előminősítéssel rendelkező vállalkozásnak lehetősége nyílik 20-50 millió Ft-os állami támogatást igényelni, melyet kísérleti fejlesztésre lehet fordítani. A támogatás maximális mértéke mikro- és kisvállalkozások esetében maximum 45%, míg középvállalkozások esetében maximum 35%.

GINOP-1.2.8-20 – Vállalatok modern üzleti és termelési kihívásokhoz való alkalmazkodását segítő fejlesztések támogatása – VÁRHATÓAN OKTÓBERBEN ÚJRAINDUL

A mikro-, kis-, és középvállalkozások számára igényelhető pályázat 5-153 millió Ft vissza nem térítendő támogatásra ad lehetőséget, a maximális támogatási mértéket a 2020 április havi statisztikai állományi létszáma határozza meg. A pályázaton való induláshoz rendelkezni kell legalább 1 lezárt üzleti évvel, illetve a statisztikai állománynak 2020 áprilisi hónapban el kell érnie a minimum 5 főt. Elszámolható költségek: eszközbeszerzés, bérköltség, beruházási költségek, immateriális javak beszerzése.

Kérjen visszahívást most!

2 munkanapon belül visszahívjuk!

error: Content is protected !!