OTTHONFELÚJÍTÁSI TÁMOGATÁS 50%

ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZAT

KÉSZÍTETTE A REZSINULLÁZÓ KFT. 2021.10.20.

Támogatási konstrukció neve/kódja:
Benyújtási határidő kezdete-vége:
Finanszírozási háttér:
A rendelkezésre álló keretösszeg:
Támogatási módja:
A támogatás mértéke és aránya:
Szükséges önerő:
Forráslehívás, számlák elszámolása:
Támogatható épületek köre:
Támogatható tevékenységek köre:
Elszámolható költségek köre:
Határidők:
Alapvető elvárások:
Szakértői konzekvenciák!
Az 50, vagy 100%-os pályázati támogatás feltételeinek tudok megfelelni?
A Kormány 518/2020. (XI. 25.) Korm. rendelete a gyermeket nevelő családok otthonfelújítási támogatásáról
MAGYAR KÖZLÖNY•2020. évi 259. szám
2021. január 1. – 2022. december 31.
Hazai
Felülről nyitott 300 milliárdos keretösszeg
Vissza nem térítendő
50%
A támogatás összege a számlával igazolt felújítási költségek 50%-a, de legfeljebb 3 000 000 forint.
Szükséges

Az otthonfelújítási pályázathoz szükséges támogatás, a beruházás megvalósítása után egyösszegben igényelhető 1 alkalommal, mely utófinanszírozás keretében kerül kifizetésre az igénylő részére. Az előfinanszírozáshoz igényelhető fix 3% THM 10 éves futamidejű lakáskorszerűsítési kölcsön.

Az igénylő és 25 év alatti gyermek lakcímkártyával igazoltan legalább 1 éve állandó lakhellyel rendelkezik a fejlesztendő ingatlanban, mely ingatlan:

• Magyarország területén fekvő, az ingatlan-nyilvántartásban lakás vagy lakóház fő rendeltetés szerinti jelleggel nyilvántartott ingatlan, valamint tanya, vagy birtokközpont jogi jelleggel nyilvántartott ingatlan lakáscélú épületei;
• több lakásból álló közös tulajdonú ingatlan esetében a közokiratba vagy ügyvéd által ellenjegyzett magánokiratba foglalt használati megállapodás vagy bírósági ítélet,

A támogatás a következő építési tevékenységekhez igényelhető:

• víz-, csatorna-, elektromos-, gáz-közműszolgáltatás bevezetése, illetve belső hálózatának kiépítése vagy cseréje
• fürdőhelyiség, illetve WC létesítése olyan lakásban, amely nem rendelkezik ilyen helyiséggel,
• fűtési rendszer kialakítása, korszerűsítése vagy elemeinek cseréje, ideértve a megújuló energiaforrások alkalmazását is,
• az épület szigetelése, ideértve a lábazatszigetelést, a hő-, hang-, illetve vízszigetelési munkálatokat,
• a külső nyílászáró cseréje, redőny, árnyékoló, spaletta, rovarháló, biztonsági rács felszerelése vagy cseréje,
• párkányok, küszöbök cseréje vagy felújítása,
• tető cseréje, felújítása, szigetelése,
• égéstermék-elvezető építése, korszerűsítése,
• klímaberendezés beépítése, cseréje,
• napkollektor, napelemes rendszer telepítése, cseréje,
• belső tér felújítása, ideértve a lakás helyiségeinek belső fali, padló-, födém- vagy álmennyezeti burkolat cseréjét, felújítását, festését, tapétázását, a galériaépítést, a belső lépcső kialakítását és cseréjét, a szaniterek beépítését vagy cseréjét,
• a villanykapcsolók és -dugaljak kialakítását és cseréjét,
• a belső nyílászárók, belső párkányok, küszöbök beépítését, cseréjét vagy felújítását,
• a lakással azonos ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számon található épület, nem lakás céljára szolgáló helyiség
• (így különösen: nyári konyha, mosókonyha, tároló) felújítása,
• kerítés építése,
• gépjárműtároló építése vagy nyitott gépkocsibeálló kialakítása,
• terasz, loggia, erkély, előtető építése,
• térburkolat készítése, cseréje, télikert kialakítása,

• A támogatás összegében az anyagköltség, illetve a vállalkozói díj 50-50%-os arányban szerepelhet (teljes projekt költségvetésén belüli legrosszabb aránypár 75%-25%)

• A támogatás a rendelet 2021. január 1-jei hatálybalépését követően megkötött vállalkozási szerződés alapján megkezdett, a lakáson végzett felújítás befejezését és a számlák kifizetését követően igényelhető.
• A támogatás a lakáson végzett építési tevékenységek befejezését és a számlák kifizetését követően 60 napon belül, de legkésőbb 2022. december 31-éig igényelhető. Több számla esetén az igénylési határidő számításánál a legutolsó kifizetési időpontot kell alapul venni.

Végső kedvezményezettel szembeni elvárások:

A rendelet szerint gyermeknek számít az igénylő amennyiben:

• magzata a várandósság betöltött 12. hetét követően, valamint, vér szerinti vagy örökbefogadott eltartott gyermeke, aki a 25. életévét még nem töltötte be, vagy
• a 25. életévét már betöltött, megváltozott munkaképességű személy, kiskorú rokona, ha a gyermek szüleinek halála miatt az igénylő a kirendelt gyámja

• Amennyiben a NAV által igazolt 2020-as évi jövedelmi elvárásnak nem tud megfelelni, de van 25 év alatti gyermeke, vegye igénybe az 50%-os maximum 3 000 000 Ft. összegű vissza nem térítendő támogatást.
• Amennyiben a villanyszámla és fűtésköltsége olyan magas, hogy az 5kWp. napelemes rendszer csak kis részét tudja kiváltani a villamos energiaköltségeknek, jobban jár az 50%-os támogatású pályázattal, ott nincs felső limit.
• Amennyiben a nyílászárók nem a jelenlegi jogszabálynak megfelelőek, de Ön nem szeretné kicserélni, ellenben szeretne napelemet, hőszivattyús fűtésrendszert, vizsgáljuk meg a többi pályázati lehetőséget.
• Amennyiben nem szeretné vállalni, hogy a 100% -os pályázattal a bruttó elszámolás bevezetése után kiesik a szaldós elszámolás alól, azaz 2024 után várható majd rendszerhasználati díj, jobban jár az 50%-os pályázati támogatással.
• Amennyiben csak fűtéskorszerűsítést szeretne megvalósítani, korszerű levegő-víz hőszivattyús rendszerrel, nem tud 100%-os támogatást igényelni, de más forrást fel tud használni.
• Akinek sem a 100%-os, sem az 50% -os pályázati támogatás nem megfelelő, úgy várhatóan 2022-ben indul majd a KEHOP+ pályázat, mely az előzetes tervek szerint komplex energetikai felújítási célt fog támogatni (szigetelés, nyílászárók cseréje, fűtéskorszerűsítés + megújuló energiaforrások). Ez várhatóan részben vissza nem térítendő, részben 0% -os hitel lesz, mint kombinált finanszírozási forma.

Támogatási konstrukció neve/kódja:
Benyújtási határidő kezdete-vége:
Finanszírozási háttér:
A rendelkezésre álló keretösszeg:
Támogatási módja:
A támogatás mértéke és aránya:
Szükséges önerő:
Forráslehívás, számlák elszámolása:
Támogatható épületek köre:
Támogatható tevékenységek köre:
Elszámolható költségek köre:
Határidők:
Alapvető elvárások:
Szakértői konzekvenciák!
Az 50, vagy 100%-os pályázati támogatás feltételeinek tudok megfelelni?
A Kormány 518/2020. (XI. 25.) Korm. rendelete a gyermeket nevelő családok otthonfelújítási támogatásáról
MAGYAR KÖZLÖNY•2020. évi 259. szám
2021. január 1. – 2022. december 31.
Hazai
Felülről nyitott 300 milliárdos keretösszeg
Vissza nem térítendő
50%
A támogatás összege a számlával igazolt felújítási költségek 50%-a, de legfeljebb 3 000 000 forint.
Szükséges

Az otthonfelújítási pályázathoz szükséges támogatás, a beruházás megvalósítása után egyösszegben igényelhető 1 alkalommal, mely utófinanszírozás keretében kerül kifizetésre az igénylő részére. Az előfinanszírozáshoz igényelhető fix 3% THM 10 éves futamidejű lakáskorszerűsítési kölcsön.

Az igénylő és 25 év alatti gyermek lakcímkártyával igazoltan legalább 1 éve állandó lakhellyel rendelkezik a fejlesztendő ingatlanban, mely ingatlan:

• Magyarország területén fekvő, az ingatlan-nyilvántartásban lakás vagy lakóház fő rendeltetés szerinti jelleggel nyilvántartott ingatlan, valamint tanya, vagy birtokközpont jogi jelleggel nyilvántartott ingatlan lakáscélú épületei;
• több lakásból álló közös tulajdonú ingatlan esetében a közokiratba vagy ügyvéd által ellenjegyzett magánokiratba foglalt használati megállapodás vagy bírósági ítélet,

A támogatás a következő építési tevékenységekhez igényelhető:

• víz-, csatorna-, elektromos-, gáz-közműszolgáltatás bevezetése, illetve belső hálózatának kiépítése vagy cseréje
• fürdőhelyiség, illetve WC létesítése olyan lakásban, amely nem rendelkezik ilyen helyiséggel,
• fűtési rendszer kialakítása, korszerűsítése vagy elemeinek cseréje, ideértve a megújuló energiaforrások alkalmazását is,
• az épület szigetelése, ideértve a lábazatszigetelést, a hő-, hang-, illetve vízszigetelési munkálatokat,
• a külső nyílászáró cseréje, redőny, árnyékoló, spaletta, rovarháló, biztonsági rács felszerelése vagy cseréje,
• párkányok, küszöbök cseréje vagy felújítása,
• tető cseréje, felújítása, szigetelése,
• égéstermék-elvezető építése, korszerűsítése,
• klímaberendezés beépítése, cseréje,
• napkollektor, napelemes rendszer telepítése, cseréje,
• belső tér felújítása, ideértve a lakás helyiségeinek belső fali, padló-, födém- vagy álmennyezeti burkolat cseréjét, felújítását, festését, tapétázását, a galériaépítést, a belső lépcső kialakítását és cseréjét, a szaniterek beépítését vagy cseréjét,
• a villanykapcsolók és -dugaljak kialakítását és cseréjét,
• a belső nyílászárók, belső párkányok, küszöbök beépítését, cseréjét vagy felújítását,
• a lakással azonos ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számon található épület, nem lakás céljára szolgáló helyiség
• (így különösen: nyári konyha, mosókonyha, tároló) felújítása,
• kerítés építése,
• gépjárműtároló építése vagy nyitott gépkocsibeálló kialakítása,
• terasz, loggia, erkély, előtető építése,
• térburkolat készítése, cseréje, télikert kialakítása,

• A támogatás összegében az anyagköltség, illetve a vállalkozói díj 50-50%-os arányban szerepelhet (teljes projekt költségvetésén belüli legrosszabb aránypár 75%-25%)

• A támogatás a rendelet 2021. január 1-jei hatálybalépését követően megkötött vállalkozási szerződés alapján megkezdett, a lakáson végzett felújítás befejezését és a számlák kifizetését követően igényelhető.
• A támogatás a lakáson végzett építési tevékenységek befejezését és a számlák kifizetését követően 60 napon belül, de legkésőbb 2022. december 31-éig igényelhető. Több számla esetén az igénylési határidő számításánál a legutolsó kifizetési időpontot kell alapul venni.

Végső kedvezményezettel szembeni elvárások:

A rendelet szerint gyermeknek számít az igénylő amennyiben:

• magzata a várandósság betöltött 12. hetét követően, valamint, vér szerinti vagy örökbefogadott eltartott gyermeke, aki a 25. életévét még nem töltötte be, vagy
• a 25. életévét már betöltött, megváltozott munkaképességű személy, kiskorú rokona, ha a gyermek szüleinek halála miatt az igénylő a kirendelt gyámja

• Amennyiben a NAV által igazolt 2020-as évi jövedelmi elvárásnak nem tud megfelelni, de van 25 év alatti gyermeke, vegye igénybe az 50%-os maximum 3 000 000 Ft. összegű vissza nem térítendő támogatást.
• Amennyiben a villanyszámla és fűtésköltsége olyan magas, hogy az 5kWp. napelemes rendszer csak kis részét tudja kiváltani a villamos energiaköltségeknek, jobban jár az 50%-os támogatású pályázattal, ott nincs felső limit.
• Amennyiben a nyílászárók nem a jelenlegi jogszabálynak megfelelőek, de Ön nem szeretné kicserélni, ellenben szeretne napelemet, hőszivattyús fűtésrendszert, vizsgáljuk meg a többi pályázati lehetőséget.
• Amennyiben nem szeretné vállalni, hogy a 100% -os pályázattal a bruttó elszámolás bevezetése után kiesik a szaldós elszámolás alól, azaz 2024 után várható majd rendszerhasználati díj, jobban jár az 50%-os pályázati támogatással.
• Amennyiben csak fűtéskorszerűsítést szeretne megvalósítani, korszerű levegő-víz hőszivattyús rendszerrel, nem tud 100%-os támogatást igényelni, de más forrást fel tud használni.
• Akinek sem a 100%-os, sem az 50% -os pályázati támogatás nem megfelelő, úgy várhatóan 2022-ben indul majd a KEHOP+ pályázat, mely az előzetes tervek szerint komplex energetikai felújítási célt fog támogatni (szigetelés, nyílászárók cseréje, fűtéskorszerűsítés + megújuló energiaforrások). Ez várhatóan részben vissza nem térítendő, részben 0% -os hitel lesz, mint kombinált finanszírozási forma.

Kérjen ajánlatot most!

24 órán belül visszahívjuk!

error: Content is protected !!